naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
kontakty
obec - město
městský úřad
krizové řízení – SDH
sběrné místo odpadů
volný čas
mapový portál
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

kultura


Divadelní zájezdy do Prahy
Každoročně pořádá Městský úřad a ZŠ zájezdy do pražských divadel, tyto zájezdy jsou pořádány čtvrtletně. Doprava do Prahy a zpět je hrazena z městského rozpočtu. Organizačně jsou tyto zájezdy zajištěny ZŠ Hroznětín.

Oslavy města Hroznětín 
Každoročně jsou pořádány Oslavy města Hroznětín . Tyto oslavy jsou vždy poslední sobotu v měsíci srpnu za spoluúčasti našich sponzorů, kterým touto cestou děkujeme. Oslavy jsou doprovázeny pestrým kulturním a hudebním programem. Od roku 2011 se v rámci oslav pořádá soutěž ve vaření kotlíkové bramboračky pod názvem Krušnohorská bramboračka. Předsedou poroty je velmi oblíbený komik Josef Alois Náhlovský – poslední žijící krušnohorec.

Dětský den
Velmi oblíbené sobotní dopoledne bývá u našich dětí kolem 1. června, kdy se koná v našem městě dětský den plný soutěží a her. Dětské dny se konají pod záštitou města a organizačně je v současné době zajišťuje TJ Olympie Hroznětín a dobrovolníci. Tyto dny mají ve městě již dlouholetou tradici, jejich pořádání zahájily v minulých letech restaurace Staropramen a restaurace na hřišti v Hroznětíně. Také zde patří všem organizátorům a sponzorům velké poděkování.


Hroznětínský bál
V roce 2009 jsme zahájili tradici pořádání Hroznětínského bálu, který pořádáme v Kulturním domě v Sadově. Tato akce umožňuje příjemnou hudební a taneční zábavu pro všechny věkové generace našich občanů. Doprava do Sadova je zajištěna autobusy, které hradí město Hroznětín a děkujeme vedení obce Sadov za jejich pomoc při zajištění bálu. Bezpečnostní a požární dozor zajišťují SDH z Hroznětína a Boru, kterým také děkujeme.

Rozsvícení vánočního stromu
Každoročně probíhá první den v měsíci prosinci slavnostní rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem. Během této akce je na Krušnohorském náměstí vánoční jarmark a v kostele Svatého Petra a Pavla adventní koncert a zpěvy. Tímto děkujeme Římskokatolické církvi za otevření kostela Svatého Petra a Pavla v Hroznětíně.

ZŠ Hroznětín
Spoustu akcí pro naše děti zajišťuje vedení základní školy, kterému patří také velké poděkování za jejich obětavou práci s mládeží. Uvedené akce najdete na webových stránkách ZŠ Hroznětín na adrese www.zshroznetin.net.

Židovský hřbitov - v katastru města leží jeden z nejstarších židovských hřbitovů ve střední Evropě. Jedná se o velmi historicky cennou památku, kterou doporučujeme jako jeden z turistických cílů.
 

úřední e-deska

dotace z ROP

dotační prostředky z EU a z MAS
KHZ o.p.s.video pozvánka
k návštěvě města

firmy a služby
v našem městě

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2018

městská knihovna

nové fotografie

Ukliďme Česko

Oslavy města 2019

Country festiválek
o páté

Benefiční den
s Filípkem – Velký Rybník

Dětský den

Vítání občánků

Masopust 2019

Půlnoční setkání
u kapličky
v Ruprechtově

Česko zpívá koledy

Trhy na náměstí
27. října 2018

Oslava 100 let
od vzniku ČSR

Akce ukliďme Hroznětín

Vítání občánků

Oslavy 145 let SDH Hroznětín

Oslavy města Hroznětín

Country festiválek
o páté

Nordic Walking

Pohár starosty města
v požárním sportu

Hroznatův běh

Vítání občánků duben 2018

Hroznětínské jarní trhy 2018

Opravené fasády šaten fotbalistů

Běh pro Tibet

Koncert swingové kapely

Masopust 2018

Půlnoční setkání v kapli Panny Marie na návsi v Ruprechtově