naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
samospráva - město
státní správa
- městský úřad
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

Městský hřbitov Hroznětín – urnový háj a vsypová loučka


Městský hřbitov se nachází v klidné části města a je celoročně přístupný, otevírací doba je uvedena v Řádu veřejného pohřebiště města Hroznětín. V roce 2014 byl obnoven v části hřbitova urnový háj včetně vsypové loučky. Provoz zajišťuje Městský úřad Hroznětín, správce majetku města ing. Jaroslav Urban, tel. 353 618 201, 603 282 867. 
Městský hřbitov – pronájem hrobového místa ročně 5 Kč/m2, služby spojené s nájmem ročně 100 Kč.
Urnový háj – pronájem urnové schránky ročně 250 Kč (dolní řada) a 300 Kč (horní řada).
Vsypová loučka – obřady budou zahájeny od 4/2015, jednorázový poplatek za provedení vsypu 800 Kč. 

 

 

 


 

úřední e-deska

dotace

Vesnice roku 2016

městská knihovna

nové fotografie

Uklízíme Česko 2017

Den pro Tibet - večerní běhání

Den pro Tibet

Masopust

Česko zpívá koledy

Pekelná brána

Vzpomínka
na vystoupení Radima Hladíka

Rozsvícení vánočního stromku na Velkém Rybníce

Rozsvícení vánočního stromu

Dušičkové trhy

Vítání občánků

Výšlap s hůlkami - 2016

Oslavy města Hroznětín

Benefiční den
s Vašíkem

Tour de Kolečko

Vítání občánků

Dětský den

Venkovní posilovna

Soutěž malých hasičů

Pálení čarodejnic

Úklid říčky Bystřice

Den pro Tibet

Masopustní průvod

Vystoupení Merklínského pěveckého sboru

Vystoupení ostrovského pěveckého sboru Orbis pictus v kostele
sv. Petra a Pavla

Pekelná brána

1. adventní neděle

Knihovna roku 2015

Vítání občánků 7.11.2015

Křížek v místě kde stávala první kaplička

Dušičkové trhy

Nordic walking 2015

Kaple

1. Hroznětínské trhy

Hroznětínský maraton

Oslavy Města Hroznětín

Žákovský turnaj
- v kopané O pohár starosty města

Taneční zábava
na hřišti

Turnaj v bleskovém šachu "O Pohár starosty Hroznětína"

0. ročník coutry festivalu v Hroznětíně

Nově osazený křížek
v Koželužské ulici

Benefiční den
s Honzíkem na Velkém Rybníce

Vítání nových občánků Hroznětína

TOUR de KOLEČKO

Nordig walking 2015

Oslava 70. výročí konce II. světové války

Písničkář a básník
Josef Fousek

Frézování vozovky
v Západní ulici
před přejezdem

Krušnohorský Masopust

POKOS - ŽS Hroznětín naši školáci se seznamují s prací Armády ČR

Tři králové

Otevření první části obchvatu