naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
kontakty
obec - město
městský úřad
krizové řízení – SDH
sběrné místo odpadů
volný čas
mapový portál
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

Městský hřbitov Hroznětín – urnový háj a vsypová loučka


Městský hřbitov se nachází v klidné části města a je celoročně přístupný, otevírací doba je uvedena v Řádu veřejného pohřebiště města Hroznětín. V roce 2014 byl obnoven v části hřbitova urnový háj včetně vsypové loučky. Provoz zajišťuje Městský úřad Hroznětín, správce majetku města ing. Jaroslav Urban, tel. 353 618 201, 603 282 867. 
Městský hřbitov – pronájem hrobového místa ročně 5 Kč/m2, služby spojené s nájmem ročně 100 Kč.
Urnový háj – pronájem urnové schránky ročně 250 Kč (dolní řada) a 300 Kč (horní řada).
Vsypová loučka – obřady budou zahájeny od 4/2015, jednorázový poplatek za provedení vsypu 800 Kč. 

 

 

 


 

úřední e-deska

dotace z ROP

dotační prostředky z EU a z MAS
KHZ o.p.s.video pozvánka
k návštěvě města

firmy a služby
v našem městě

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2018

městská knihovna

nové fotografie

Ukliďme Česko

Oslavy města 2019

Country festiválek
o páté

Benefiční den
s Filípkem – Velký Rybník

Dětský den

Vítání občánků

Masopust 2019

Půlnoční setkání
u kapličky
v Ruprechtově

Česko zpívá koledy

Trhy na náměstí
27. října 2018

Oslava 100 let
od vzniku ČSR

Akce ukliďme Hroznětín

Vítání občánků

Oslavy 145 let SDH Hroznětín

Oslavy města Hroznětín

Country festiválek
o páté

Nordic Walking

Pohár starosty města
v požárním sportu

Hroznatův běh

Vítání občánků duben 2018

Hroznětínské jarní trhy 2018

Opravené fasády šaten fotbalistů

Běh pro Tibet

Koncert swingové kapely

Masopust 2018

Půlnoční setkání v kapli Panny Marie na návsi v Ruprechtově