naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
kontakty
obec - město
městský úřad
krizové řízení – SDH
volný čas
mapový portál
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

Městský hřbitov Hroznětín – urnový háj a vsypová loučka


Městský hřbitov se nachází v klidné části města a je celoročně přístupný, otevírací doba je uvedena v Řádu veřejného pohřebiště města Hroznětín. V roce 2014 byl obnoven v části hřbitova urnový háj včetně vsypové loučky. Provoz zajišťuje Městský úřad Hroznětín, správce majetku města ing. Jaroslav Urban, tel. 353 618 201, 603 282 867. 
Městský hřbitov – pronájem hrobového místa ročně 5 Kč/m2, služby spojené s nájmem ročně 100 Kč.
Urnový háj – pronájem urnové schránky ročně 250 Kč (dolní řada) a 300 Kč (horní řada).
Vsypová loučka – obřady budou zahájeny od 4/2015, jednorázový poplatek za provedení vsypu 800 Kč. 

 

 

 


 

úřední e-deska

dotace z ROP

dotační prostředky z EU

video pozvánka
k návštěvě města

firmy a služby
v našem městě

Vesnice roku 2018

městská knihovna

nové fotografie

Vítání občánků

Oslavy 145 let SDH Hroznětín

Oslavy města Hroznětín

Country festiválek
o páté

Nordic Walking

Pohár starosty města
v požárním sportu

Hroznatův běh

Vítání občánků duben 2018

Hroznětínské jarní trhy 2018

Opravené fasády šaten fotbalistů

Běh pro Tibet

Koncert swingové kapely

Masopust 2018

Půlnoční setkání v kapli Panny Marie na návsi v Ruprechtově