naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
kontakty
obec - město
městský úřad
krizové řízení – SDH
volný čas
mapový portál
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

organizační schéma městského úřadu


Vedení městského úřadu:

Martin Maleček – starosta města tel.č. 353618470 kl.1, mobil: 724181464, email: urad@mestohroznetin.cz

Zdeněk Janský – místostarosta města tel.č. 353618201 kl.1, mobil: 724181464, email: mistostarosta@mestohroznetin.cz

 

Stavební a dopravní záležitostivyjadřování ke stavebním záměrům, zábor veřejného prostranství, povolení k sjezdu na místní komunikaci, dopravní značení.

Martin Maleček - města tel.č. 353618470 kl.1, mobil: 724181464, email: urad@mestohroznetin.cz

 

Správa majetku městabytové a lesní hospodářství, správa hřbitova.

Ing. Jaroslav Urban – tel.č. 353618201 kl.3, mobil: 603282867, email: spravamajetku@mestohroznetin.cz

 

Technické služby města – úklid veřejného prostranství a komunikací, zimní údržba, údržba travnatých ploch.

Zdeněk Janský – tel.č. 353618201, mobil: 731613844, email: mistostarosta@mestohroznetin.cz

 

Administrativa – podatelna, pokladna, CzechPoint, Odpadové hospodářství.

Anita Voslařová – tel.č. 353618201 kl.2, email: podatelna@mestohroznetin.cz

 

Matrika – ověřování listin, svatební obřady, evidence obyvatel.

Zdeňka Reinlová – tel.č. 353618201 kl.4, email: matrika@mestohroznetin.cz

 

Ekonomické oddělení – účetnictví města, mzdová účtárna, personální záležitosti.

Alena Müllerová – tel.č. 353618201 kl.5, email: ucetni@mestohroznetin.cz


 

úřední e-deska

dotace z ROP

dotační prostředky z EU

video pozvánka
k návštěvě města

firmy a služby
v našem městě

Vesnice roku 2018

městská knihovna

nové fotografie

Vítání občánků

Oslavy 145 let SDH Hroznětín

Oslavy města Hroznětín

Country festiválek
o páté

Nordic Walking

Pohár starosty města
v požárním sportu

Hroznatův běh

Vítání občánků duben 2018

Hroznětínské jarní trhy 2018

Opravené fasády šaten fotbalistů

Běh pro Tibet

Koncert swingové kapely

Masopust 2018

Půlnoční setkání v kapli Panny Marie na návsi v Ruprechtově