naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
kontakty
obec - město
městský úřad
krizové řízení – SDH
sběrné místo odpadů
volný čas
mapový portál
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

organizační schéma městského úřadu


Vedení městského úřadu:

Martin Maleček – starosta města tel.č. 353618470 kl.1, mobil: 724181464, email: urad@mestohroznetin.cz

Zdeněk Janský – místostarosta města tel.č. 353618201 kl.1, mobil: 724181464, email: mistostarosta@mestohroznetin.cz

 

Stavební a dopravní záležitostivyjadřování ke stavebním záměrům, zábor veřejného prostranství, povolení k sjezdu na místní komunikaci, dopravní značení.

Martin Maleček - města tel.č. 353618470 kl.1, mobil: 724181464, email: urad@mestohroznetin.cz

 

Správa majetku městabytové a lesní hospodářství, správa hřbitova.

Ing. Jaroslav Urban – tel.č. 353618201 kl.3, mobil: 603282867, email: spravamajetku@mestohroznetin.cz

 

Technické služby města – úklid veřejného prostranství a komunikací, zimní údržba, údržba travnatých ploch.

Zdeněk Janský – tel.č. 353618201, mobil: 731613844, email: mistostarosta@mestohroznetin.cz

 

Administrativa – podatelna, pokladna, CzechPoint, Odpadové hospodářství.

Anita Voslařová – tel.č. 353618201 kl.2, email: podatelna@mestohroznetin.cz

 

Matrika – ověřování listin, svatební obřady, evidence obyvatel.

Zdeňka Reinlová – tel.č. 353618201 kl.4, email: matrika@mestohroznetin.cz

 

Ekonomické oddělení – účetnictví města, mzdová účtárna, personální záležitosti.

Alena Müllerová – tel.č. 353618201 kl.5, email: ucetni@mestohroznetin.cz


 

úřední e-deska

dotace z ROP

dotační prostředky z EU

video pozvánka
k návštěvě města

firmy a služby
v našem městě

Vesnice roku 2018

městská knihovna

nové fotografie

Půlnoční setkání
u kapličky
v Ruprechtově

Česko zpívá koledy

Trhy na náměstí
27. října 2018

Oslava 100 let
od vzniku ČSR

Akce ukliďme Hroznětín

Vítání občánků

Oslavy 145 let SDH Hroznětín

Oslavy města Hroznětín

Country festiválek
o páté

Nordic Walking

Pohár starosty města
v požárním sportu

Hroznatův běh

Vítání občánků duben 2018

Hroznětínské jarní trhy 2018

Opravené fasády šaten fotbalistů

Běh pro Tibet

Koncert swingové kapely

Masopust 2018

Půlnoční setkání v kapli Panny Marie na návsi v Ruprechtově