naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
kontakty
obec - město
městský úřad
krizové řízení – SDH
sběrné místo odpadů
volný čas
mapový portál
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

sběrné místo odpadů


Sběrné místo odpadů – Hroznětín

Adresa: 
Karlovarská ulice, 362 33 Hroznětín – areál společnosti H.R.Z. kovoteam s.r.o., - směr Velký Rybník

Charakteristika zařízení

Zařízení tvoří upravená plocha, jejíž půdorysná plocha je 1000 m2. Zařízení slouží ke sběru odpadů kategorie ostatní odpad a nebezpečný odpad. Seznam přijímaných druhů odpadů je uveden níže. Způsob prokazování kvality pro jeho přijetí v zařízení se řídí podmínkami: ve vyhlášce č.383/2001 Sb. v platném znění.

Provozní doba zařízení

Pondělí a středa: od 14:00 do 17:00 hodin
Pátek: od 12:00 do 15:00 hodin
Sobota: od 8:00 do 12:00 hodin
Úterý, čtvrtek, neděle: ZAVŘENO

Druhy vybíraných odpadů a specifikace uživatelů
1. Papír
2. Velkoobjemový odpad
3. Pneumatiky – pouze z osobních vozidel
4. Stavební odpad
5. Kovy
6. Plasty mimo plastů z osobních vozidel
7. Komunální odpad
8. Nebezpečné odpady (autobaterie, mastné hadry, obaly od olejů a barev, oleje z vozidel)

Sběrný dvůr je určen pro občany trvale žijící v Hroznětíně, Bystřici, Odeři, Ruprechtově a Velkém Rybníku. Nemovitost nesmí být využívána ke komerčním účelům.


Provozovatel:
Město Hroznětín, IČ: 00254592
Krušnohorské náměstí 1
362 33 Hroznětín
tel.č. 353618201
Zodpovědný pracovník: tel.č. 731613844

                                                                                              Martin Maleček - starosta


 

úřední e-deska

dotace z ROP

dotační prostředky z EU a z MAS
KHZ o.p.s.


video pozvánka
k návštěvě města

firmy a služby
v našem městě

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2018

městská knihovna

nové fotografie

Oslavy města 2019

Country festiválek
o páté

Benefiční den
s Filípkem – Velký Rybník

Dětský den

Vítání občánků

Masopust 2019

Půlnoční setkání
u kapličky
v Ruprechtově

Česko zpívá koledy

Trhy na náměstí
27. října 2018

Oslava 100 let
od vzniku ČSR

Akce ukliďme Hroznětín

Vítání občánků

Oslavy 145 let SDH Hroznětín

Oslavy města Hroznětín

Country festiválek
o páté

Nordic Walking

Pohár starosty města
v požárním sportu

Hroznatův běh

Vítání občánků duben 2018

Hroznětínské jarní trhy 2018

Opravené fasády šaten fotbalistů

Běh pro Tibet

Koncert swingové kapely

Masopust 2018

Půlnoční setkání v kapli Panny Marie na návsi v Ruprechtově