naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
kontakty
obec - město
městský úřad
krizové řízení – SDH
volný čas
mapový portál
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

sportovně zájmová činnost


TJ Olympie Hroznětín.
Oddíl kopané
patří mezi nejdéle působící sportovní oddíl v našem městě. Za dlouholeté se věnování naší mládeži v oblasti kopané patří poděkování všem funkcionářům. Velké poděkování patří panu Chramostovi, který se velkou mírou zasloužil o dobré jméno hroznětínské kopané. Je nám velice líto, že pan Chramosta již není mezi námi a proto na jeho počest každoročně pořádáme fotbalový turnaj nesoucí jeho jméno. I v současné době vykazuje oddíl kopané TJ Olympie velice dobrých výsledků. I nás trápí malý zájem dětí využít svůj volný čas sportovní aktivitou, obracíme se na rodiče- podpořte svoje děti zájmem o sport a přihlaste je do oddílu kopané.

Tenisový oddíl působí v našem městě díky několika nadšencům již spoustu let. Pro jejich činnost jsme zrekonstruovali areál tenisových kurtů. V rámci tohoto areálu jsou pro tenis vymezeny dva kurty s antukovým povrchem.

Šachisté se pravidelně scházejí ke svým zápasům v místní klubovně, jejich aktivita je velmi dobrá a reprezentují město v rámci krajské soutěže. O uvedený druh sportu je velký zájem a poděkování patří především p. Milanovi Griečovi za organizační vedení oddílu. Internetové stránky ZDE.

Aerobik – v současné zahájil svojí činnost oddíl aerobiku a jsme velice rádi, že se ho účastní i maminky s dětmi, za organizaci děkujeme paní Bublíkové.

Yoga – dále se v prostorách Městského společenského centra koná pravidelné cvičení yogy pod vedením paní Muchové, které děkujeme za její přípravu a organizaci cvičení.

Víceúčelové sportovní hřiště:
Pro široké sportovní využití občanů a mládeže je k dispozici ve městě víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, které je součástí tenisového areálu. V dopoledních hodinách je využíváno pro potřeby ZŠ Hroznětín a v odpoledních hodinách je k dispozici široké sportovní veřejnosti. Za správu a údržbu areálu děkujeme p. Šindelářovi.
 

úřední e-deska

dotace z ROP

dotační prostředky z EU

video pozvánka
k návštěvě města

firmy a služby
v našem městě

Vesnice roku 2018

městská knihovna

nové fotografie

Country festiválek
o páté

Nordic Walking

Pohár starosty města
v požárním sportu

Hroznatův běh

Vítání občánků duben 2018

Hroznětínské jarní trhy 2018

Opravené fasády šaten fotbalistů

Běh pro Tibet

Koncert swingové kapely

Masopust 2018

Půlnoční setkání v kapli Panny Marie na návsi v Ruprechtově

Česko zpívá koledy

Pekelná brána

Rozsvícení Vánočního stromu

Vítání občánků 25.11.2017

Stavění vánočního stromu

Halloween

Dušičkové trhy

Výlet do Kláštera Teplá a Bečova

Oslavy Města Hroznětín 2017

Rabbit cup 2017

Pouť k blahoslavenému Hroznatovi

2. ročník Country festiválku o páté

Benefiční Rockové odpoledne pro Patrika

Pasování čtenářů ZŠ Hroznětín 2017

Veteráni v Hroznětíně

Tour de Kolečko 2017

Den dětí

Nordic walking

Hasičské závody 20.5.

Vyčištěný rybníček
u zahrádek

Fotbalová přípravka

Vítání občánků 13.05.2017

Uklízíme Česko 2017

Den pro Tibet - večerní běhání

Den pro Tibet

Masopust

Česko zpívá koledy

Pekelná brána

Vzpomínka
na vystoupení Radima Hladíka

Rozsvícení vánočního stromku na Velkém Rybníce

Rozsvícení vánočního stromu

Dušičkové trhy

Vítání občánků

Výšlap s hůlkami - 2016

Oslavy města Hroznětín

Benefiční den
s Vašíkem

Tour de Kolečko

Vítání občánků

Dětský den

Venkovní posilovna

Soutěž malých hasičů

Pálení čarodejnic

Úklid říčky Bystřice

Den pro Tibet

Masopustní průvod

Vystoupení Merklínského pěveckého sboru

Vystoupení ostrovského pěveckého sboru Orbis pictus v kostele
sv. Petra a Pavla

Pekelná brána

1. adventní neděle

Knihovna roku 2015

Vítání občánků 7.11.2015

Křížek v místě kde stávala první kaplička

Dušičkové trhy

Nordic walking 2015

Kaple

1. Hroznětínské trhy

Hroznětínský maraton

Oslavy Města Hroznětín

Žákovský turnaj
- v kopané O pohár starosty města

Taneční zábava
na hřišti

Turnaj v bleskovém šachu "O Pohár starosty Hroznětína"

0. ročník coutry festivalu v Hroznětíně

Nově osazený křížek
v Koželužské ulici

Benefiční den
s Honzíkem na Velkém Rybníce

Vítání nových občánků Hroznětína

TOUR de KOLEČKO

Nordig walking 2015

Oslava 70. výročí konce II. světové války

Písničkář a básník
Josef Fousek

Frézování vozovky
v Západní ulici
před přejezdem

Krušnohorský Masopust

POKOS - ŽS Hroznětín naši školáci se seznamují s prací Armády ČR

Tři králové

Otevření první části obchvatu