naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
kontakty
obec - město
městský úřad
krizové řízení – SDH
sběrné místo odpadů
volný čas
mapový portál
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

sportovně zájmová činnost


TJ Olympie Hroznětín.
Oddíl kopané
patří mezi nejdéle působící sportovní oddíl v našem městě. Za dlouholeté se věnování naší mládeži v oblasti kopané patří poděkování všem funkcionářům. Velké poděkování patří panu Chramostovi, který se velkou mírou zasloužil o dobré jméno hroznětínské kopané. Je nám velice líto, že pan Chramosta již není mezi námi a proto na jeho počest každoročně pořádáme fotbalový turnaj nesoucí jeho jméno. I v současné době vykazuje oddíl kopané TJ Olympie velice dobrých výsledků. I nás trápí malý zájem dětí využít svůj volný čas sportovní aktivitou, obracíme se na rodiče- podpořte svoje děti zájmem o sport a přihlaste je do oddílu kopané.

Tenisový oddíl působí v našem městě díky několika nadšencům již spoustu let. Pro jejich činnost jsme zrekonstruovali areál tenisových kurtů. V rámci tohoto areálu jsou pro tenis vymezeny dva kurty s antukovým povrchem.

Šachisté se pravidelně scházejí ke svým zápasům v místní klubovně, jejich aktivita je velmi dobrá a reprezentují město v rámci krajské soutěže. O uvedený druh sportu je velký zájem a poděkování patří především p. Milanovi Griečovi za organizační vedení oddílu. Internetové stránky ZDE.

Aerobik – v současné zahájil svojí činnost oddíl aerobiku a jsme velice rádi, že se ho účastní i maminky s dětmi, za organizaci děkujeme paní Bublíkové.

Yoga – dále se v prostorách Městského společenského centra koná pravidelné cvičení yogy pod vedením paní Muchové, které děkujeme za její přípravu a organizaci cvičení.

Víceúčelové sportovní hřiště:
Pro široké sportovní využití občanů a mládeže je k dispozici ve městě víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, které je součástí tenisového areálu. V dopoledních hodinách je využíváno pro potřeby ZŠ Hroznětín a v odpoledních hodinách je k dispozici široké sportovní veřejnosti. Za správu a údržbu areálu děkujeme p. Šindelářovi.
 

úřední e-deska

dotace z ROP

dotační prostředky z EU a z MAS
KHZ o.p.s.


video pozvánka
k návštěvě města

firmy a služby
v našem městě

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2018

městská knihovna

nové fotografie

Oslavy města 2019

Country festiválek
o páté

Benefiční den
s Filípkem – Velký Rybník

Dětský den

Vítání občánků

Masopust 2019

Půlnoční setkání
u kapličky
v Ruprechtově

Česko zpívá koledy

Trhy na náměstí
27. října 2018

Oslava 100 let
od vzniku ČSR

Akce ukliďme Hroznětín

Vítání občánků

Oslavy 145 let SDH Hroznětín

Oslavy města Hroznětín

Country festiválek
o páté

Nordic Walking

Pohár starosty města
v požárním sportu

Hroznatův běh

Vítání občánků duben 2018

Hroznětínské jarní trhy 2018

Opravené fasády šaten fotbalistů

Běh pro Tibet

Koncert swingové kapely

Masopust 2018

Půlnoční setkání v kapli Panny Marie na návsi v Ruprechtově