naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
kontakty
obec - město
městský úřad
krizové řízení – SDH
sběrné místo odpadů
volný čas
mapový portál
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

poskytnuté příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje


   


Poskytnuté příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje

rok 2019
Cyklostezka Velký Rybník Hroznětín
Oprava místní komunikace MK 16c
Oprava místní komunikace MK 14c
Kanalizace a vodovod Velký Rybník
Hasiči zásahové obleky a přilby
Pravý Krušnohorský masopust
rok 2018
Hasiči tablet
Zábradlí fotbalové hřiště
PD cyklotrasa VR
Masopust
Hroznětínská zastavení
Eliminace sinic ve vodní nádrži Velký rybník
Výstavba dětského hřiště Hroznětín
Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem
rok 2017
Bystřice – Kaple sv. Jana Nepomuckého, stavebně historický, technický a restaurátorský průzkum
Vybavení zahrady MŠ Hroznětín
Oprava fasády a odvodnění objektu klubovny TJ Olympie Hroznětín
Cyklotrasa
Hasičské obleky
Propagační materiály
Masopust
Oprava vnitřních prostor Městského úřadu, budova č. p. 1 – II. etapa
rok 2016
Hydrant
Lesy
Masopust
Protipovodňový val
Vyhledávací studie cyklotrasy Hroznětín-Velký Rybník-Sadov
Vybavení JSDH


 

úřední e-deska

dotace z ROP

dotační prostředky z EU a z MAS
KHZ o.p.s.video pozvánka
k návštěvě města

firmy a služby
v našem městě

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2018

městská knihovna

nové fotografie

Ukliďme Česko

Oslavy města 2019

Country festiválek
o páté

Benefiční den
s Filípkem – Velký Rybník

Dětský den

Vítání občánků

Masopust 2019