naše město

naše město

Hroznětínský zpravodaj

menu

úvodní stránka
kontakty
obec - město
městský úřad
krizové řízení – SDH
sběrné místo odpadů
volný čas
mapový portál
autor stránek

Krajské listy

poskytnuté příspěvky
z rozpočtu Karlovarského kraje

historické snímky

historické snímky

dříve a dnes

dříve a dnes

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

sběrné místo odpadů


Sběrné místo odpadů – Hroznětín

Adresa
Karlovarská ulice, 362 33 Hroznětín – areál společnosti H.R.Z. kovoteam s.r.o., - směr Velký Rybník

Charakteristika zařízení
Zařízení tvoří upravená plocha, jejíž půdorysná plocha je 1000 m2. Zařízení slouží ke sběru odpadů kategorie ostatní odpad a nebezpečný odpad. Seznam přijímaných druhů odpadů je uveden níže. Způsob prokazování kvality pro jeho přijetí v zařízení se řídí podmínkami: ve vyhlášce č.383/2001 Sb. v platném znění.

Provozní doba zařízení
Pondělí a středa: od 14:00 do 17:00 hodin
Pátek: od 12:00 do 15:00 hodin
Sobota: od 8:00 do 12:00 hodin
Úterý, čtvrtek, neděle: ZAVŘENO

Druhy vybíraných odpadů a specifikace uživatelů
1. Papír
2. Velkoobjemový odpad
3. Pneumatiky – pouze z osobních vozidel bez ráfků
4. Stavební odpad
5. Kovy
6. Plasty mimo plastů z osobních vozidel
7. Komunální odpad
8. Nebezpečné odpady (autobaterie, mastné hadry, obaly od olejů a barev, oleje z vozidel)
9. BIO odpad z kuchyně, větve, dřevní a travní hmota
10. Oleje z domácností (fritovací olej, olej ke smažení) 

Sběrný dvůr je určen pro občany trvale žijící v Hroznětíně, Bystřici, Odeři, Ruprechtově a Velkém Rybníku. Nemovitost nesmí být využívána ke komerčním účelům.

Provozovatel:
Město Hroznětín, IČ: 00254592
Krušnohorské náměstí 1
362 33 Hroznětín
tel.č. 353618201
Zodpovědný pracovník: tel.č. 731613844

Martin Maleček - starosta


 

úřední e-deska

dotace z ROP

dotační prostředky z EU a z MAS
KHZ o.p.s.video pozvánka
k návštěvě města

firmy a služby
v našem městě

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2018

městská knihovna

nové fotografie

Ukliďme Česko

Oslavy města 2019

Country festiválek
o páté

Benefiční den
s Filípkem – Velký Rybník

Dětský den

Vítání občánků

Masopust 2019