Chodník Odeř podél silnice III/2204

Projekt ODEŘ – CHODNÍK PODÉL SILNICE III/2204 REG. Č. PROJEKTU: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014158 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je výstavba chodníku v obci Odeř, části města Hroznětín. Navržený chodník prochází zastavěnou částí obce Odeř směrem k Děpoltovicím, jeho návrh je přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Chodník Odeř podél silnice III/2204