Provozní doba včetně opatření

V běžných záležitostech prosíme o písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním z důvodu zvýšené ochrany zdraví Vás i zaměstnanců úřadu.

V osobních neodkladných záležitostech dodržujte uvedená nařízení:

Pří vstupu na úřad použijte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Při vstupu na úřad použijte rozmístěnou desinfekci na ruce před vstupem do kanceláře.

Dodržujte odstupu mezi osobami alespoň 2 metry.

Do kanceláře vstupujte jednotlivě po domluvě s úředníkem.

Pokud je to technicky možné využijte před návštěvou úřadu telefonický objednávkový systém v provozní době úřadu na telefonu 353618201, v neodkladných záležitostech 724181464.

U žádostí/podání, kde je to možné (není třeba potvrzení přijetí), použijte označenou venkovní schránku, před vstupem do budovy úřadu. 

                            PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU PRO VEŘEJNOST

PONDĚLÍ              8:00 – 17:00           polední pauza  11:30 – 12:00

ÚTERÝ                  8:00 – 12:00

STŘEDA               8:00 – 17:00           polední pauza  11:30 – 12:00

ČTVRTEK             8:00 – 14:30           polední pauza  11:30 – 12:00

PÁTEK                  8:00 – 14:30           polední pauza  11:30 – 12:00