Výbory a komise 2022-2026

KONTROLNÍ VÝBOR
Vít Voslař – předseda
Vlastimil Šmíd, Bc. Šárka Levková

FINANČNÍ VÝBOR
Jiří Bělohlávek – předseda
JUDr. Věra Říhová, Pavel Reinl

STAVEBNÍ KOMISE
Miroslav Jára – předseda
Zdeněk Janský, Petr Krejza, Vlastimil Šmíd, Pavel Reinl

VÝBĚROVÁ KOMISE – veřejné zakázky
Martin Bělohlávek – předseda
Jan Pučil, Jan Eret, Vít Voslař, Bc. Šárka Levková

SOCIÁLNÉ – PRAVNÍ KOMISE
JUDr. Věra Říhová – předsedkyně
Roland Müller, Petra Niederhafnerová, Roman Kroupa, Petra Roušalová

ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY OBCE

PŘESTUPKOVÁ KOMISE
JUDr. Věra Říhová – předsedkyně
Roland Müller, Martin Maleček, Roman Kroupa, Petra Roušalová

POVODŇOVÁ KOMISE
Martin Maleček – předseda
Zdeněk Janský – místopředseda, Petr Krejza, Milan Jubánek, Mgr. Diana Jubánková