Organizační schéma městského úřadu

Vedení městského úřadu
Martin Maleček – starosta města tel.č. 353 618 470, 353 618 201 kl.1, mobil: 724 181 464, email: urad@mestohroznetin.cz
Zdeněk Janský – místostarosta města tel.č. 353 618 201 kl.1, mobil: 731 613 844, email: mistostarosta@mestohroznetin.cz

Stavební a dopravní záležitosti – vyjadřování ke stavebním záměrům, zábor veřejného prostranství, povolení k sjezdu na místní komunikaci, dopravní značení.
Martin Maleček – starosta města tel.č. 353 618 470, 353 618 201 kl.1, mobil: 724 181 464, email: urad@mestohroznetin.cz

Správa majetku města bytové a lesní hospodářství, správa hřbitova.
Sandra Lokajíčková – tel.č. 353 618 201 kl.3, mobil: 603 282 867, email: spravamajetku@mestohroznetin.cz

Technické služby města – úklid veřejného prostranství a komunikací, zimní údržba, údržba travnatých ploch.
Zdeněk Janský – tel.č. 353 618 201, mobil: 731 613 844, email: mistostarosta@mestohroznetin.cz

Administrativa – podatelna, pokladna, CzechPoint, Odpadové hospodářství.
Anita Voslařová – tel.č. 353 618 201 kl.2, email: podatelna@mestohroznetin.cz

Matrika – ověřování listin, svatební obřady, evidence obyvatel.
Zdeňka Reinlová – tel.č. 353 618 201 kl.4, email: matrika@mestohroznetin.cz

Ekonomické oddělení – účetnictví města, mzdová účtárna, personální záležitosti.
Alena Müllerová – tel.č. 353 618 201 kl.5, email: ucetni@mestohroznetin.cz