Zastupitelstvo

starosta města
Martin Maleček

místostarosta
Zdeněk Janský

členové rady
JUDr. Věra Říhová
RNDr. Jan Hujsl
Jan Pučil

zastupitelé
Petr Krejza
Vendula Zábelová
Tomáš Cipro
Miroslav Jára
Roland Müller
Pavla Smutná
Bohumil Hluchý
Vít Voslař
Bc. Šárka Levková
Martin Bělohlávek

kontrolní výbor
Předseda: Bc. Šárka Levková
člen: Karel Komárek, Petra Johanidesová

finanční výbor
Předseda: Vít Voslař
člen: Bc. Petra Niederhafnerová, Jan Eret