Sdružení Krušné hory – západ – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Sdružení Krušné hory – západ – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování systému pro separaci a sběr odpadu na území Karlovarského kraje. 

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Sdružení Krušné hory – západ,získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků, a tedy nekončit bez využití na skládkách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Termín realizace projektu: 07/2023 – 10/2024