Sport

TJ Olympie Hroznětín
Oddíl kopané
patří mezi nejdéle působící sportovní oddíl v našem městě. Za dlouholeté se věnování naší mládeži v oblasti kopané patří poděkování všem funkcionářům. Velké poděkování patří panu Chramostovi, který se velkou mírou zasloužil o dobré jméno hroznětínské kopané. Je nám velice líto, že pan Chramosta již není mezi námi a proto na jeho počest každoročně pořádáme fotbalový turnaj nesoucí jeho jméno. I v současné době vykazuje oddíl kopané TJ Olympie velice dobrých výsledků. I nás trápí malý zájem dětí využít svůj volný čas sportovní aktivitou, obracíme se na rodiče- podpořte svoje děti zájmem o sport a přihlaste je do oddílu kopané.

Tenisový oddíl působí v našem městě díky několika nadšencům již spoustu let. Pro jejich činnost jsme zrekonstruovali areál tenisových kurtů. V rámci tohoto areálu jsou pro tenis vymezeny dva kurty s antukovým povrchem.

Šachisté se pravidelně scházejí ke svým zápasům v místní klubovně, jejich aktivita je velmi dobrá a reprezentují město v rámci krajské soutěže. O uvedený druh sportu je velký zájem a poděkování patří především p. Milanovi Griečovi za organizační vedení oddílu. Internetové stránky ZDE.

Aerobik – v současné zahájil svojí činnost oddíl aerobiku a jsme velice rádi, že se ho účastní i maminky s dětmi, za organizaci děkujeme paní Bublíkové.

Yoga – dále se v prostorách Městského společenského centra koná pravidelné cvičení yogy pod vedením paní Muchové, které děkujeme za její přípravu a organizaci cvičení.

Víceúčelové sportovní hřiště:
Pro široké sportovní využití občanů a mládeže je k dispozici ve městě víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, které je součástí tenisového areálu. V dopoledních hodinách je využíváno pro potřeby ZŠ Hroznětín a v odpoledních hodinách je k dispozici široké sportovní veřejnosti. Za správu a údržbu areálu děkujeme p. Šindelářovi.