Místostarosta města 2022-2026

Zdeněk Janský
Telefonní číslo: 353 618 201, 731 613 844
Email: mistostarosta@mestohroznetin.cz