Starosta města 2022-2026

Martin Maleček
Telefonní číslo: 353 618 470, 724 181 464
Email: urad@mestohroznetin.cz