Městský hřbitov

Městský hřbitov se nachází v klidné části města a je celoročně přístupný, otevírací doba je uvedena v Řádu veřejného pohřebiště města Hroznětín. V roce 2014 byl obnoven v části hřbitova urnový háj včetně vsypové loučky. Provoz zajišťuje Městský úřad Hroznětín, správce majetku města Sandra Lokajíčková, tel. 353 618 201, 603 282 867. Městský hřbitov – pronájem hrobového místa ročně 5 Kč/m2, služby spojené s nájmem ročně 100 Kč. Urnový háj – pronájem urnové schránky ročně 250 Kč (dolní řada) a 300 Kč (horní řada). Vsypová loučka – obřady budou zahájeny od 4/2015, jednorázový poplatek za provedení vsypu 800 Kč.
Řád pohřebiště