Kultura

Divadelní zájezdy do Prahy
Každoročně pořádá Městský úřad a ZŠ zájezdy do pražských divadel, tyto zájezdy jsou pořádány čtvrtletně. Doprava do Prahy a zpět je hrazena z městského rozpočtu. Organizačně jsou tyto zájezdy zajištěny ZŠ Hroznětín.

Oslavy města Hroznětín 
Každoročně jsou pořádány Oslavy města Hroznětín . Tyto oslavy jsou vždy poslední sobotu v měsíci srpnu za spoluúčasti našich sponzorů, kterým touto cestou děkujeme. Oslavy jsou doprovázeny pestrým kulturním a hudebním programem. Od roku 2011 se v rámci oslav pořádá soutěž ve vaření kotlíkové bramboračky pod názvem Krušnohorská bramboračka. Předsedou poroty je velmi oblíbený komik Josef Alois Náhlovský – poslední žijící krušnohorec.

Dětský den
Velmi oblíbené sobotní dopoledne bývá u našich dětí kolem 1. června, kdy se koná v našem městě dětský den plný soutěží a her. Dětské dny se konají pod záštitou města a organizačně je v současné době zajišťuje TJ Olympie Hroznětín a dobrovolníci. Tyto dny mají ve městě již dlouholetou tradici, jejich pořádání zahájily v minulých letech restaurace Staropramen a restaurace na hřišti v Hroznětíně. Také zde patří všem organizátorům a sponzorům velké poděkování.

Hroznětínský bál
V roce 2009 jsme zahájili tradici pořádání Hroznětínského bálu, který pořádáme v Kulturním domě v Sadově. Tato akce umožňuje příjemnou hudební a taneční zábavu pro všechny věkové generace našich občanů. Doprava do Sadova je zajištěna autobusy, které hradí město Hroznětín a děkujeme vedení obce Sadov za jejich pomoc při zajištění bálu. Bezpečnostní a požární dozor zajišťují SDH z Hroznětína a Boru, kterým také děkujeme.

Rozsvícení vánočního stromu
Každoročně probíhá první den v měsíci prosinci slavnostní rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem. Během této akce je na Krušnohorském náměstí vánoční jarmark a v kostele Svatého Petra a Pavla adventní koncert a zpěvy. Tímto děkujeme Římskokatolické církvi za otevření kostela Svatého Petra a Pavla v Hroznětíně.

ZŠ Hroznětín
Spoustu akcí pro naše děti zajišťuje vedení základní školy, kterému patří také velké poděkování za jejich obětavou práci s mládeží. Uvedené akce najdete na webových stránkách ZŠ Hroznětín na adrese www.zshroznetin.net.

Židovský hřbitov – v katastru města leží jeden z nejstarších židovských hřbitovů ve střední Evropě. Jedná se o velmi historicky cennou památku, kterou doporučujeme jako jeden z turistických cílů.