Cyklostezka Hroznětín – Velký Rybník I. etapa

Dotační program Karlovarského kraje – Program rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
Investor: Město Hroznětín
Celkové náklady: 2.163.204,- Kč
Dotace z rozpočtu KK ve výši: 510.000,- Kč

Cyklostezka Hroznětín – Velký Rybník I. etapa