Hroznětínská zastavení, 3. turistický okruh

Název akce: Hroznětínská zastavení, 3. turistický okruh
Dotační program Karlovarského kraje – Podpora aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji
Investor: Město Hroznětín
Dotace z rozpočtu KK ve výši: 40.000,- Kč