Oprava části MK č. 02c Potoční ulice

Název akce: Oprava části MK č. 02c – Potoční ulice
Dotační program Karlovarského kraje – Program rozvoje venkova
Investor: Město Hroznětín
Dotace z rozpočtu KK ve výši: 263.529,- Kč