Příměstské tábory Hroznětín + Merklín II.

REG. Č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015735 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím konání zimních i letních příměstských táborů podpořit osoby pečující o děti a pomoci sladit tak rodinný i profesní život v době školních prázdnin.