Projekt Infrastruktura ZŠ Hroznětín – multimediální učebna

Projekt Infrastruktura ZŠ Hroznětín – multimediální učebna CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/00175 25 je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získání klíčových schopností pro celoživotní učení a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.