Příměstské tábory Hroznětín

Projekt Kvalitnější život na území MAS Krušné hory CZ.03.02.01/00/22_008/0000196 je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na aktivizaci vybraných cílových skupin a podporu komunitního života na území MAS Krušné hory