TJ Olympie Hroznětín – Dodání a montáž nového zábradlí – část u tribuny

Název akce: TJ Olympie Hroznětín – Dodání a montáž nového zábradlí – část u tribuny
Dotační program Karlovarského kraje – Podpora údržby a obnovy sportovních zařízení
Investor: TJ Olympie Hroznětín
Dotace z rozpočtu KK ve výši: 52.000,- Kč

TJ Olympie Hroznětín – Dodání a montáž nového zábradlí – část u tribuny