ZŠ – učebna pro pracovní činnosti – kuchyňka

Dotační program Karlovarského kraje – Program obnovy venkova č.1
Investor: Město Hroznětín
Celkové náklady: 538.616,- Kč
Dotace z rozpočtu KK ve výši: 269.308,- Kč

ZŠ – učebna pro pracovní činnosti – kuchyňka